top of page

Pilates house Group

Vieša·183 nariai

Prekės ženklas yra žodinis, grafinis ar jų derinys, kuris identifikuoja verslo subjektą ir jo prekes ar paslaugas. Prekės ženklo registravimas yra svarbi procedūra, kuria verslo subjektas gali apsaugoti savo verslo tapatybę.

Iš pirmo žvilgsnio prekės ženklo registravimas atrodo nesudėtingas procesas. Tačiau pradėjus gilintis į Lietuvos Respublikos įstatymus, reikėtų atkreipti dėmesį į svarbius aspektus.

Prekės ženklo registravimo sąlygos

Norint registruoti prekės ženklą, jis turi atitikti šias sąlygas:

  • būti unikalus, t. y. jis negali būti tapatinamas su jau registruotu prekės ženklu;

  • būti tinkamas, t. y. jis negali būti apgaulingas ar klaidinantis;

  • būti skiriamasis, t. y. jis turi turėti unikalią išvaizdą ar skambesį, kuris padėtų jį atskirti nuo kitų prekės ženklų.

Prekės ženklo registracijos procedūra

Prekės ženklo registracijos procedūra prasideda nuo paraiškos pateikimo Valstybiniam patentų biurui. Paraiškoje turi būti nurodytas prekės ženklo pavadinimas, aprašymas, klasifikacija pagal prekių ir paslaugų nomenklatūrą.

Valstybinis patentų biuras patikrina paraišką ir, jei ji atitinka visus reikalavimus, skelbia ją oficialiame leidinyje. Per tris mėnesius nuo skelbimo dienos bet kuris asmuo gali pateikti pretenziją dėl prekės ženklo registracijos.

Jei pretenzijų negaunama, prekės ženklas registruojamas ir suteikiama 10 metų galiojimo. Prekės ženklo registraciją galima pratęsti dar 10 metų.

Svarbūs aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį

Prekės ženklo registracijos procedūroje yra keletas svarbių aspektų, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:

  • Prekės ženklo pavadinimas turi būti unikalus ir lengvai įsimenamas. Jis taip pat turi būti tinkamas, t. y. negali būti apgaulingas ar klaidinantis.

  • Prekės ženklo aprašymas turi būti pakankamai išsamus, kad būtų galima aiškiai suprasti, kokias prekes ar paslaugas jis identifikuoja.

  • Prekės ženklo klasifikacija pagal prekių ir paslaugų nomenklatūrą yra svarbi, nes ji lemia, kokiose prekių ar paslaugų srityse prekės ženklas gali būti naudojamas.

Prekės ženklo registravimas yra svarbi investicija į verslo ateitį. Teisiškai įregistruotas prekės ženklas padeda verslo subjektui apsaugoti savo verslo tapatybę ir išskirtinumą.

Štai keletas patarimų, kaip registruoti prekės ženklą:

  • Prieš pradedant registravimo procedūrą, atlikite prekių ženklo tyrimą, kad įsitikintumėte, jog jūsų pasirinktas prekės ženklas nėra panašus į jau registruotus prekės ženklus.

  • Paraiškoje pateikite išsamų prekės ženklo aprašymą, kad būtų aiškiai nurodyta, kokias prekes ar paslaugas jis identifikuoja.

  • Klasifikuokite prekės ženklą pagal prekių ir paslaugų nomenklatūrą, kad būtų aiškiai nustatyta, kokiose prekių ar paslaugų srityse jis gali būti naudojamas.

Jei turite klausimų dėl prekės ženklo registravimo, kreipkitės į profesionalų patarimą.

Apie

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

{skaičius, daugiskaita, kiti {Nariai}}

bottom of page